aranyasszony

  Kedves Olvasók! Szeretettel várom Önöket a MAGYAR LEÁNYOK ASSZONYOK és a
MAGYAR NŐK2 oldalamra, ahol folytatom bejegyzéseimet, írásaimat.
Áldásos napokat kívánok Mindenkinek!
 

 

 

 

 

 

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286803856_40.gif

     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Köszöntelek
     
Hírlevél írásaimról
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     

http://www.magyarnok.eoldal.hu/img/picture/411/mariamagdolna.jpg

     
Megszentelt Női Tér
     
ÚJ ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
NŐI Erő

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288455552_09.jpg

 

     
Szakrális nő
     
Szív csakra - anya-gyermek kapcsolat

 

     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286794156_27.jpg

     
Fűben, fában orvosság,-Ősi gyógymódok
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288435872_10.jpg

     
Otthon melege- Lakáskultúra
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286775227_00.gif

     
- Ünnepek, események
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287052112_80.jpg

     
Mit tegyünk, hogy szépek legyünk
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055013_64.jpg

     
Divat
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055352_41.jpg

     
Süssünk, főzzünk
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055663_56.jpg

     
Kézimunka
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774602_58.jpg

     
Női praktikák
     

Járj piacra

Takaríts tisztítószerek nélkül

 


//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289807426_56.jpg

     
Húzz egy kártyát
     
Látogatók száma
Indulás: 2010-10-10
     
További oldalaim
     
- Szakrális mindennapjaink III.

 

 //aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288723695_40.jpg
 

A szüzességi fogadalom mint beavatás

A szüzességi fogadalom mint beavatás

A férfiaké
A fentebb elmondottak alapján már megállapíthatjuk, hogy az Időtlen Égi Asszony minden hiteles hagyomány szerint valóságos. Valóságos, nem káprázat, senki sem valóságosabb. De ha valóságos, akkor megismerhető. Miképpen? Megtudhatjuk Dantétól és a középkor más költőitől, vagy mindabból, amit az indiai tantrikusokról vagy a középkori lovagokról tudunk. Azokról, akik megtapasztalták a "megtapasztalhatatlant". Titkos és kevésbé titkos gyakorlatokkal.
A szakrális szerelem "gyakorlásának" egyik, ma már különlegesnek tartott változatával kell mindenekelőtt megismerkednünk. A szüzesség vállalásáról van szó. Mit jelentett, mit jelent elsősorban a férfiúi szüzesség, önmegtartóztatás? Mindenütt – Indiától Nyugat-Európáig – a mag visszatartását, illetve visszafordítását.
A szakrális szerelem és a szüzesség vállalásának összefüggése persze ma már eléggé felfoghatatalan. Tegyük fel ezért a kérdést: aki a szüzességet vállalja, mit is tesz tulajdonképpen? A jelen idejű énjét utasítja vissza az Asszonynak, és nem az Időtlen Énjét. A Fénybe öltözött Asszonyt (fényből való asszonyt) annak ismeretében keresi, hogy neki magának is fénybe kell öltöznie, hogy megtalálja.
Próbáljuk megközelíteni ezt a kérdést is a maga bonyolultságában:
Az Időtlen Égi Asszony megtalálásának bizonnyal létezett kifinomult módja (módszere, "technikája"), és bizonnyal ilyen lehetett az is, amelyet Dante sikerrel alkalmazott. Nem önkényes Julius Evola feltételezése, hogy a Fedeli d'Amore (Dante és köre, Dante és követői) Nagy Szeretői, Nagy Szerelmesei, a Szerelem Nagy Művészei nem igényelték "mindennapi asszony" segítségét. Bár a "»nő« megszemélyesített »Szent Bölcsességként« való értelmezése vagy a pusztán absztrakt doktrína – írja Evola –, nem tudná megmagyarázni az intenzív emotív és olykor villámszerű élmények szinte traumatikus mozzanatait, amelyeket ezen irodalom szuggesztív módon oly gyakran leír", nem valószínű, "hogy a Fedeli d'Amore ilyen élményekhez a nő konkrét, szexuális birtoklása révén jutott volna, mint a tantrikus vagy dionysosi rítusokban". A szüzességet fogadó lovagrendekről ugyanezt feltételezi: "A várkastélyok és »szerelmi udvarok« theológiája az Istenhez és a »Hölgyhöz« való kettős hűséget írta elő, és kijelentette: nincs kétség ama lovag üdvösségét illetően, aki elméje asszonyáért meghal; ez lényegében ama halhatatlanná tévő erővel áll kapcsolatban, amely határesetben az eros sajátja. Ami pedig a már említett okkult, androgyn integrációt illeti, érdekes egy, a templomosokra vonatkozó megjegyzés: állítólag nők formájában »démonok« mentek a templomosokhoz – e lovagok egyébként a tisztaságot gyakorolták –, és minden lovagnak megvolt a maga »daimona«. Ebben jól látható a nőiséggel a nem fizikai síkon bekövetkező egyesülés témája."
(Azt is jegyezzük itt meg, hogy aki arra szánja el magát, hogy éppen a magömlést idézze elő, mégpedig önkielégítéssel, az szegi meg a legszentségtelenebb módon a szüzességi fogadalmát.)
Az indiai hagyományban jelen levő "misztikus fiziológia" különös világát is vegyük tekintetbe.
Mircea Eliade hívja fel a figyelmet arra, hogy a hinduk "finom fiziológiája" minden bizonnyal "olyan aszketikus, eksztatikus és kontemplatív tapasztalatok alapján épült föl, amelyek a hagyományos kozmológia és rituálé egyazon szimbólumnyelvén fejeződtek ki", de mindez "nem jelenti, hogy az efféle tapasztalatok ne lettek volna valóságosak; azok voltak, csakhogy nem abban az értelemben, ahogyan valamely fizikai jelenség valóságos. A tantrikus és hathajóga-szövegek meghökkentően »tapasztalati jellegűek« ugyan, esetükben azonban a mindennapi, profán életétől eltérő síkon végbemenő tapasztalatokról van szó." Nem nehéz felismernünk, hogy olyan "fiziológián túli tapasztalatokról van itt szó", amelyek "spirituális aszkézis nélkül" megközelíthetetlenek. A "misztikus fiziológiát" az aszkéták és a jógik "ősidők óta megélt tapasztalatainak eredményeként és konceptualizációjaként" kell felfognunk, "miközben nem szabad elfelejtenünk, hogy a jógik élményei egy »finom testben« mentek végbe, a profán ember számára elérhetetlen érzékletek, feszültségek és tudaton túli állapotok alkalmazásával, valamint hogy a jógik a »normális« pszichikum körénél végtelenül nagyobb körzetet uraltak..."15
Az indiai tantrizmusban a gyakorló jógi legfőbb célja éppen a szakrális szerelem beteljesítése: a kundalini elszabadítása: az "alvó istennő" felébresztése. Azaz a jógi célja is az, hogy Időtlen Égi Asszonyát megtalálja. Mint a lovagoké, mint a Dante-tanítványoké… A keresés módjában sem nehéz kimutatni a hasonlóságot. (Persze a különbözőséget is érdemes tanulmányozni.) Mivelhogy a szakrális szerelem indiai rítusa (a maithuna) csak akkor tekinthető a legfőbb boldogság "megszerzésére szolgáló eszköznek" – írja Eliade –, ha nem végződött magömléssel, a maithuna "egy hosszú és nehéz aszketikus tanulási időszak megkoronázásának tűnik. A neofita tökéletesen ura kell, hogy legyen érzékeinek, ezért szakaszosan kell a »jámbor nőhöz« (…) közelednie, s egy bensővé vált ikonográfia dramaturgiája szerint istennővé kell őt változtatnia."

A nőké
A lovagi szerelem rejtélyeivel, valamint a középkor férfiainak szerelmi költészetével – elsősorban Alighieri Dante vallomásaival ismerkedvén – felfigyelhettünk egy olyan ellentmondásra, amelynek az az alapja, hogy az androgün-mítosszal ellentétben az oldalborda-mítosz azt sugalmazza, hogy csak a férfi találhatja meg – ha létezésének középpontját sikerül földi létében is áthelyeznie Időtlen Énje középpontjába – Időtlen Égi Asszonyát, a földi asszonynak hasonló lehetőség nem adatott meg. Ezen ellentmondás feloldását most próbáljuk meg, mégpedig annak hangsúlyozásával, hogy nem az újabb keletű oldalborda-mítoszt, hanem a régebbi androgün-mítoszt tartjuk hitelesnek.
Az androgün-mítosz pedig – megismételjük – azt sugalmazza, hogy mind a férfi, mind a nő keresi a másik felét, és ha létezésének középpontját valóban sikerül földi létében is áthelyeznie Időtlen Énje középpontjába, akkor meg is találja, azaz amiképpen a férfi nemcsak saját Időtlen Énjét, hanem az Időtlen Égi Asszonyát is megtalálhatja az időt és a teret legyőzvén, azonképpen az asszony is – ha a beavatás által számára is megnyílik az Ég kapuja – megtalálhatja az Időtlen Égi Férjét. Mind a férfi, mind a nő így válhat egésszé.
És még azt a sejtelmünket is elmondjuk, hogy a szakrális szerelem világa nem azért tűnik különösnek, mert magasztos kérdései nem pontosan azonosak a férfiak és a nők számára, hanem azért, mert a mi korunkban a jelen idejű éneknek csak nagyon kis hányadára vonatkoztatható mindaz, amit kifejtettünk.
Egyébként egyre nyilvánvalóbb, hogy már azért is értelmetlen a szakrális szerelem világában a nők szerepének az alábecsülése, mert e világban a hagyományos szerepek gyakran felcserélődnek. Nem annyira a szakirodalom, mint a szépirodalom hívja fel erre a figyelmet.
Igen, a szépirodalom igen jelentős alkotásaiban (emlékezzünk most csak Németh László asszonyhőseire) a nők azok, akik szinte a középkor lovagjainak és költőinek megszállottságával keresik a szakrális szerelem által mind Időtlen Énjüket (aki Időtlen Égi Asszony), mind Időtlen Énjük másik felét, az Időtlen Égi Férfit. A drámájuk persze akkor válik valódivá, ha nem találják azt a mai férfit, aki keresésükben méltó segítőjük lehetne. Az Iszony hősnője például nem a Férfitól "iszonyodik", nem a férfiúitól, hanem az álférfiasságtól: ő a méltóbb férfiú segítségével éppen azért a szakrális szerelemért lenne képes megküzdeni, amelyben ő (az időt és a teret legyőzvén, az-az létezésének középpontját földi létében áthelyezvén Időtlen Énje középpontjába, azaz "Fénybe öltözvén") az Időtlen Égi Férfit is megtalálná; a profán szeretkezést pedig éppúgy "elégtelennek", megalázónak, iszonytatónak érzi, mint azok a középkori asszonyok, akik önként fogadtak szüzességet, s váltak így a szerzetesek és lovagok asszony megfelelőivé.
A legfontosabb kérdésünk mindazonáltal most az, hogy a szakirodalom miképpen igazolja, hogy a nők is megtapasztalhatják a "megtapasztalhatatlant". Melyek az ő titkos (vagy kevésbé titkos) gyakorlataik?
A szakirodalom persze tud arról, hogy mit jelentett, mit jelent a női szüzesség, önmegtartóztatás, de sokkal kevesebbet mond el erről, mint a férfiakéról. Foglalkozik pedig még azzal a kérdéssel is, hogy a mag visszatartásának, illetve visszafordításának mi felel meg a női szakrális szerelem világában.

A kínai hagyomány egyik 5. századi szövege azt mutatja be, miképpen "tudják a férfiak és nők az örök élet módszerét gyakorolni": "Tökéletes meditációval (minden külső) gondolatot el kell távolítani. (…) Ezen eljárás teljességgel titkos: ne add tovább, csak bölcseknek! Valahányszor gyakoroljuk, mélyedjünk meditációba; előbb el kell veszítenünk testünk s a külvilág tudatát. Ezután csikorítsuk hétszer egymás után össze fogunkat, s mondjuk el az imát:

Az Eredeti Fehér Fémlényeg öntözze meg élettel
Öt-Virágomat (az öt belső szervet)!
A Közép Sárga-Öreg Ura békítse meg lelkemet, rendezze el Lényegemet!
A Legfőbb-Magasztos Nagy Lényege megalvasztván a nedveket tegye a Túlnanit csontkeménnyé!
A Senki-Fölötte Nagy Valóságos hat lélegzete tekeredjen a belsőbe!
A Legfőbb Lényeg Rejtélyes Ura térítse vissza a Lényeget, hogy helyrehozza agyamat!
Tedd, hogy egyesítsem (a yint és a yangot), hogy a Magzat fölolvadjon, s az ékszer megőrződjék.
Az ima végeztével a férfiak tartsák (elméjüket rögzítve) ágyékukon, erősen őrizve a lényeget, s átpárolva a lélegzetet, amely a gerincoszlop mentén árral szemben a Ni-huanig emelkedik; ez az, amit »az eredethez való visszatérítésnek« (huan-yuan) nevezünk.
A nők tartsák (elméjüket rögzítve) szívükön, táplálván a szellemeket, változhatatlan tüzet párolván át, s szállítsák a lélegzetet két mellükből ágyékukba, ahonnan az a gerincoszlop mentén fölemelkedve ugyancsak a Ni-huanhoz jut; ez az, amit »a valóságos átalakításának« (hua-zhen) nevezünk. Száz nap múltán elérkeztünk a túlnanhoz. Ha nagyon sokáig gyakoroljuk, magunktól valódi emberré válunk, s örökké élvén, évszázadokon vágunk át. Ez a nem meghalás módszere."16
Az utóbbi két bekezdés bizony azt igazolja, hogy minőségi különbség nincs a férfi és a nő gyakorlatai között.
Az indiai hagyományban is találkozunk a nők gyakorlatainak a leírásával. Julius Evola arra hívja fel a figyelmet, hogy bár az indiai szövegek férfi-központúak, tekintetbe veszik "a nő megfelelő… technikáját", és bizonyos az is, hogy "a nő rendelkezésére álló technika az efféle eljárások nem-fiziológiai oldalát erősíti meg", azaz a nő esetében is "az ejakulációs folyamat meggátlásáról és a férfiúi maggal összehasonlítható szubsztancia visszatartásáról van szó". A leglényegesebb: "A tantrikus szövegekben leginkább használt kifejezés, a rajas több jelentéssel is rendelkezik; ezek egyike a »menstruum«. Nyilvánvalóan nem arról van szó, hogy az egyesülés során a nő valami ilyesfélét tartson vissza; inkább azon erőről, amelynek robbanásszerű felbukkanását az erotikus tetőponton lehet megfigyelni; ezt a nő esetében is meg kell ragadni és rögzíteni kell."

A szakrális szerelem és a magyar mitológia
A régi korok magyarja számára mindaz, amit a szakrális szerelem különös világáról elmondtunk, bizonnyal nem volt felfoghatatlan. Nézzünk be a régi magyar hitvilág emlékeinek tárházába, a magyar mitológia rejtélyes világába. Mindenekelőtt a tündéreket keressük meg benne.
Így is feltehetjük a kérdést: mit jelentett a szakrális szerelem a régi magyar hitvilágban?
Amit Ipolyi Arnold Magyar mythologiájában olvashatunk az alábbi szövegek mindegyikében Tündérországról és lakóiról, azt a régi korok magyarja látta beavatásának gyakorlataiban, meditációiban:
Tündérországban "a fákon ragyogó csillagok teremnek, alattok ezüst források folydogálnak, fejér madarak csodásan énekelnek, itt még a varjúkrákogás is fülemileének és a cigányleány is angyal; aranyoroszlán áll őrt, aranybokrok között fénylik a tündérpalota, a fényes termekben nagy vendégeskedésben, arany padokon ülnek, arany tálakból, arany késekkel és villákkal arany récéket, pulykákat és ökröket esznek, szolgálva arany zsinóros néptől. A réz, ezüst és arany erdőkből ablakaikra madarak repülnek, és megkezdik a zenét, minőt emberi fül nem hallott, mire a tündérek táncra kelnek, forognak, mint a gondolat; jöttek, mint a forgószél; mentök s jöttükkor láthatatlanok…"
Mintha Fény-Asszonyokról és Fénybe öltözött férfiakról szólnának mítoszaink, meséink:
"Ezen tündérhon lakói társas viszonyban képzelvék, többnyire tündérkirály vagy inkább királynő áll felettek; a tündérilonai mesékben ezen királynő maga Ilona (…), nagyobbára a főszerepes tündér jő elő e minőségben, kinek azután a többi tündérek – három, hét, leggyakrabban tizenkettő – leányai vagy környezetét képezik; de kívülök még fürge szolganép is veszi őket körül. Valjon ezen tündérek csupán nők, vagy férfiak is? A mese és monda többnyire csak tündérleányokat ért, de említ olykor (…) tündérfiakat is, és ilyenkor ezekhez királyhölgyeket, mint a tündérnőkhöz királyfiakat párosít. Mindnyája fiatal, csodaszépségű, mit a mesében a hófehér szín és különösen a múlhatatlan, hosszú sarkig érő aranyhaj és aranyos ruha, olykor az Aranyka tündérnév is (…) fejez ki; hasonlóképp a tündéri boldogs


tappansamara rovata (tappansamara.virtus.hu)


 Még nincs hozzászólás.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
     

Átjáró MAGYAR NŐK oldalamra
MAGYAR NŐK 2 oldalamra
GYÓGYÍTÓ NAPJAIM, TANFOLYAMOK
//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287676854_82.gifZöldvonal-zöldtippek


Konyha rovat

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286787775_51.jpg

     
Nőkről nőknek,-női titkok
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286821722_40.jpg

     
Ősi titok tudók
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288277744_60.jpg

     
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288682157_06.jpg

     
Lelkünk- Temploma
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288169823_80.jpg

 

     
Lélek-patikája
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287051287_19.jpg

     
Párkapcsolat
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774826_37.jpg

     
Anyaság
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896243_08.jpg

     
Gyermekeink
     

     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896154_73.gif

     
- Gyermekpszichológia
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289374763_33.jpg

     
A NŐ és a FÉRFI
     
Blog Plusz,- Vegyes rovat
Friss bejegyzések
2011.05.04. 18:07
2010.11.12. 21:36
2010.11.12. 21:13
2010.11.12. 21:07
2010.11.05. 16:00
2010.10.27. 13:23
2010.10.19. 17:21
2010.10.19. 17:18
2010.10.19. 17:03
Friss hozzászólások
     
Pontos idő
     
Hirdetőfal
     
Ahonnan látogatják az oldalt

 

     
Tartalom

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!