aranyasszony

  Kedves Olvasók! Szeretettel várom Önöket a MAGYAR LEÁNYOK ASSZONYOK és a
MAGYAR NŐK2 oldalamra, ahol folytatom bejegyzéseimet, írásaimat.
Áldásos napokat kívánok Mindenkinek!
 

 

 

 

 

 

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286803856_40.gif

     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Köszöntelek
     
Hírlevél írásaimról
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     

http://www.magyarnok.eoldal.hu/img/picture/411/mariamagdolna.jpg

     
Megszentelt Női Tér
     
ÚJ ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
NŐI Erő

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288455552_09.jpg

 

     
Szakrális nő
     
Szív csakra - anya-gyermek kapcsolat

 

     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286794156_27.jpg

     
Fűben, fában orvosság,-Ősi gyógymódok
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288435872_10.jpg

     
Otthon melege- Lakáskultúra
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286775227_00.gif

     
- Ünnepek, események
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287052112_80.jpg

     
Mit tegyünk, hogy szépek legyünk
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055013_64.jpg

     
Divat
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055352_41.jpg

     
Süssünk, főzzünk
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055663_56.jpg

     
Kézimunka
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774602_58.jpg

     
Női praktikák
     

Járj piacra

Takaríts tisztítószerek nélkül

 


http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289807426_56.jpg

     
Húzz egy kártyát
     
Látogatók száma
Indulás: 2010-10-10
     
További oldalaim
     
- Szakrális mindennapjaink II.

 http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288723695_40.jpg 

 

A szakrális legmindennapibb, mégis legrejtélyesebb megtapasztalása Ha mindennapi tapasztalataink közül a legmindennapibbról, a szerelemről beszélünk, akkor ódzkodunk kell a leegyszerűsítéstől,

A szakrális legmindennapibb, mégis legrejtélyesebb megtapasztalása
Ha mindennapi tapasztalataink közül a legmindennapibbról, a szerelemről beszélünk, akkor ódzkodunk kell a leegyszerűsítéstől, hiszen tekintetbe kell vennünk azt is, hogy gyakran éppen az a legrejtélyesebb és legfelfoghatatlanabb, ami a legegyszerűbbnek és legmindennapibbnak tűnik.
És azért is, mert akármennyire megdöbbentő, a szakrális szerelemről ma kockázatos is beszélni. Miért? Megmosolyogják azt, aki többek között kijelenti, hogy elhiszi Danténak, hogy Beatrice valóságos? Igen, megmosolyogják. Már a 18–19. századi filozófia leegyszerűsíti a szerelemmel összefüggő kérdéseket. Természetesen maga a szerelmes erről nem vesz tudomást. Az ő számára a szerelem éppúgy a szakrális legmindennapibb megtapasztalása, mint a régebbi korok embere számára, annak ellenére, hogy a szakrális szerelemről az utóbbi évszázadokban már nem illik beszélni. Mi az, ami legnyilvánvalóbb? Legnyilvánvalóbb, hogy a szerelmes ember képes felülemelkedni önmagán, s mint földi hívságok legyőzője, földi önmaga legyőzője megtapasztalja – bár e megtapasztalásban semmi tudatosság sincs – azt az Időtlen Énjét, aki egyébként felfoghatatlan számára.
Nem egészen rendkívüli, amiről beszélünk. A szerelmes ámultan tapasztalja, hogy szerelme szeméből forrás fakad; fölé hajol, szomját olthatja. Ki is mondhatja: "Szemében forrás van… Ha belenézek, elmúlik a szomjam." De szerelme szemének forrásvize táplálja is: éhét oltja.
Van ennek egyszerű magyarázata: szerelme szemébe nézve – anélkül, hogy tudná – oda kerül a szerelmes, ahol nem számít a szomjúság és az éhség. Kilép a terünkből és időnkből. Legyőzhetetlennek érezheti magát a szerelmes. Beavatottnak, szakrális személynek. Átélheti, hogy nyitott számára az Ég kapuja, beléphet rajta.
Igen, a szerelem is megvilágosíthatja azt a láthatatlan és felfoghatatlan Világot, amelyben a földi törvények nem érvényesek: amelyben megszűnik a tér és az idő: amelyben az emberi szemmel érzékelhetetlen Fény-Út, maga az Út, a Teremtőhöz vezető Út érzékelhetővé, járhatóvá válik. A szerelem segít legyőzni a Föld vonzását, a földi lét vonzását és korlátait. A szerelmes úgy érezheti, hogy képessé vált szerelme segítségével átváltozni, újjászületni... Igen, mintha a nagy, igazi szerelem (nevezzük szakrális szerelemnek?) valamilyen nagy, fontos, de felfoghatatlan beavatásnak a része volna.
Mert a szerelmes ember valóban megtapasztalja az Eget – a szerelemben megtisztítván jelen idejű énjét? Valóban döbbenetes, ami történik: énjét feladja egy másik énért; egy másik ént Időtlen Énnek, Égi Énnek, Szellem-Énnek lát; azon keresztül jut fel rövid időre abba a láthatatlan és felfoghatatlan világba, ahol saját Időtlen Énjével is találkozhatna. Találkozik is vele? Találkozhat, ha a szerelem segítségével legyőzve jelen idejű énje minden visszahúzó erejét, kiállja az önmegtagadás legnagyobb próbáját. A szerelmes saját Időtlen Énjét így találja meg szerelme közvetítésével? Nem könnyű e kérdésekre válaszolni, annak ellenére nem könnyű, hogy a szerelem valóban a szakrális legmindennapibb megtapasztalása.
Legmindennapibb, de ugyanakkor legrejtélyesebb?
Az új ezredforduló embere számára bizonnyal nemcsak legrejtélyesebb, de legfelfoghatatlanabb is.
Igen, a mai kor embere fölényes mosollyal hitetlenkedik, ha a szerelem metafizikai megközelítéséről tudomást szerez. Képtelen komolyan venni a metafizika világát, és a metafizikától ez esetben is azzal a hamis érveléssel fordul el, hogy a metafizika a megismerhetőn és a megtapasztalhatón is túl van…

Szakrális szerelem, avagy az évezredes titok
Legkevésbé természetesen azt képes tudomásul venni napjaink embere, hogy olyan szakrálisnak nevezhető szerelemről is tudunk, amely mintha valamilyen nagy, fontos beavatásnak a része volna.
Pedig egyáltalán nem lehet véletlen, hogy Platón vagy a hindu metafizikusok, vagy később Dante vagy bármelyik templomos lovag nemcsak arról tudtak, hogy a szerelmes saját Időtlen Énjét megtalálhatja szerelme közvetítésével, hanem arról is, hogy a szerelmes férfi, ha képes "legyőzni önmagát", azaz ha létezésének középpontját földi létében is áthelyezi Időtlen Énje középpontjába, akkor találkozhat Időtlen Égi Asszonyával. Éppúgy, mint Dante Beatricéval.
Miről van szó? Milyen titokról?
Ha be merünk tekinteni a szerelem metafizikájának a világába, akkor a régi korok rejtélyes, mára felfoghatatlanná vált szerelem-eszményének a titka is megfejthető. Nagy titokról van szó, annyi bizonyos. De a nagy titok legkönnyebben felfogható kérdése: a köznapi szerelmen kívül létezik a szakrálisnak nevezhető szerelem.
Már Platón is kétféle szerelemről beszél:
"Tudjuk ugyanis mindnyájan, hogy Erósz nélkül nincs Aphrodité. Ha ő egy volna, egy lenne Erósz is; minthogy azonban kettő van, szükségképpen Erósznak is kettőnek kell lennie. Márpedig hogy is ne lenne két Aphrodité? Az egyik, az idősebb, nem anyától lett, Uranosz lánya, ezért Uraniának, Éginek is nevezzük; a másik, a fiatalabb, Zeusz és Dióné lánya, s ezt Pandémosznak, közönségesnek hívjuk. Ezért azt az Erószt is, aki ennek a másodiknak a segítőtársa, közönségesnek kell hívni, amazt pedig éginek."7
Az indiai hagyomány is nagyon komolyan veszi a szakrális szerelem kérdéskörét. Ennek szövegei szerint – írja Mircea Eliade – "semmi, ami keletkezik, átalakul, elpusztul és eltűnik, nem tartozhat a lét területére, tehát – hogy ismét csak lefordítsuk – nem szent. Ha pedig a kozmosszal való összefonódottság az emberlét folyamatos deszakralizációjának s így a tudatlanságba és a fájdalomba zuhanásának a következménye, akkor a szabadsághoz vezető út szükségképpen a kozmoszról és a profán életről való leválás felé vezet."8 Hozzáteszi: "A tantrikus jóga némely formájában ezt a leválást a lét újraszentelésének [reszakralizációjának] kétségbeesett kísérlete követi." Milyen kétségbeesett kísérletről van szó? A jógi megvilágosodásának egyik nehéz, de járható útja: megkeresi Időtlen és Égi Asszonyát. Fontos tudni: csak akkor találhatja meg, ha előbb megtalálta saját Időtlen Énjét. Az egység mindkettő megtalálása után helyreállhat, hisz a megtalált Időtlen és Égi Asszony a férfi Időtlen Énjének a másik fele. A két fél egyesül: a harmónia megszületik.
A helyreállított Én természetesen Örökkévaló.

A középkori szerelmi költészet rejtélye
A lovagi szerelemnek is az a lényege, hogy a lovag hölgye Égi Asszony, és ennek csak helyettesítője egy földi hölgy, egy meghódíthatatlan földi hölgy. A szeretett asszony meghódíthatatlansága alapfeltétel a lovagi szerelemben. Ha ezt tudomásul vesszük, rejtélyes ellentmondásokra találjuk meg a magyarázatot.9
Felfoghatatlan és rejtélyes a középkori szerelmi költészet is. A Fedeli d'Amore titkát kellene elsősorban megfejtenünk, azon rejtélyes szervezet titkát, amelynek Alighieri Dante is tagja volt. Mi volt a Fedeli d'Amore? Milyen szervezet? Majdnem lovagrend, majdnem szerzetesrend?
Vegyük nagyon komolyan mindazt, amit Dante az Isteni színjátékban elmond a szakrális szerelemről.
A nagy kérdés: ki Dante Beatricéje? Az Égi Beatrice kicsoda?
Az Égi Beatrice nem a jutalomképpen Égbe került Beatrice. Ő az, aki létezett a földi Beatrice születése előtt millió esztendővel is. Fényből való, fénybe öltözött Asszony, Időtlen, nem a mi időnkben és terünkben létezik.
És ha így van, akkor megfejthetetlen, hogy ki Beatrice, ez a felfoghatatlan Égi Lény, Időtlen Égi Lény? Lehetséges, hogy ő úgy volt Dante számára Időtlen Égi Asszony, mint a lovagok számára a maguk Időtlen Égi Asszonya. De még az is lehetséges, hogy a régi magyar hitvilág Boldogasszonyait is felidézi Beatrice…
A Nimfák, akik Dantét megmerítik az égi patakban, így szólnak Beatrice időtlenségéről:
"Nimfák vagyunk itt, csillagok az égen! / s még Beatrice nem volt a világon, / már őt szolgálni voltunk szánva négyen."
Beatrice Dante beavatásának utolsó szakaszában, az Út végén jelenik meg, mert csak akkor jelenhet meg:
"...s láttam őt, ahol az örök Sugárból / magára koronát és takarót fon."
De vonjunk le következtetést abból is, hogy Dante nem tudta elviselni Beatrice pillantását, s "erőinek gyeplejét ledobta", pillantása pedig "földre szédült".
Mit is mondott ekkor Beatrice? "Ha így lobog, túl minden földi tűzön, / és oly forró szerelmem égi lángja, / hogy avval szemed erejét legyőzöm: / ne csodálkozz; mert a Látás a lámpa, / a teljes Látás, mely ha lát s megismer, / a megismert Jó felé leng a lába. / Látom, hogy már a te elmédben is lel/ fénylő tükörre az örök Sugárzás, / melyet örökre vágy, ki egyszer izlel. / S ha más után is kel benned sovárgás, / azért van, mert e mással némi Nyomnak / az örökbol mosódott fénye lárvás."
Vegyük itt komolyan Kardos Tibor lábjegyzetét, melyben közli a kiemelt sorok eredetijének szó szerinti fordítását: "S ha egyéb dolog is magához vonja szerelmedet, nem más okból van, mint hogy az Örök Sugárzás valamiféle nyomát véled rajta átderengeni." Tehát a jövőben földi asszonyon csak akkor akad meg a Dante szeme, ha azon az Örök Sugárzás, az Időtlen Égi Asszony, az Égi Beatrice sugárzásának nyomát véli átderengeni. De nehogy leegyszerűsítsük Beatrice szavait. Arról van szó, hogy Dantét – azt a Dantét, aki már beavatott, már megvilágosodott, aki létezésének középpontját földi létében képessé vált áthelyezni Időtlen Énje középpontjába – azért nem elégítheti ki a hétköznapi szerelem, mert Időtlen Énje által már megtapasztalta a szakrális szerelmet. Az Időtlen és Fényből való Égi Asszonyáét, aki valóban "az Örök Sugárzás".
(Jegyezzük itt meg, hogy az Isteni színjáték Dante beavatásáról szól: egy férfi beavatásáról a szakrális szerelem által. Mindazonáltal merjük levonni a megfelelő következtetést abból is, hogy Beatrice arról is szól, hogy ő mint Égi Beatrice viszonozza is annak a Danténak a szerelmét, aki őérette vállalta a tér és az idő legyőzését: "… így lobog, túl minden földi tűzön, / és oly forró szerelmem égi lángja…")
És ne egyszerűsítsük le Dante azon másik vallomását se, amelyben a szíven keresztülfutó villámlás élményéről szól, valamint arról, hogy az élet ama különleges tartományába jutott, "amelyen túl nem mehetünk, ha vissza szándékozunk térni".
Amit itt hangsúlyoz Dante, az talán a szakrális szerelem legfontosabb rejtélye. Azt hangsúlyozza éppen, hogy a szakrális szerelemnek evilági értelme is van. Aki képes megtapasztalni, az általa beavatottá, megvilágosodottá válik, de nem öncélúan. Nem bizony, hiszen magasztos küldetés teljesítésére válik alkalmassá. Az Égi Akarat méltó közvetítőjévé válik. Ha nem szándékozna visszatérni, akkor tulajdonképpen visszaélne az égi kegyelemmel.
Időtlen Égi Asszonyról, fénybe öltözött, fényből való asszonyról ír Dante… És elhisszük neki, hogy amiről ír, az valóságos. Azt is elhisszük Danténak, hogy aki a Fénybe Öltözött Asszonyával mint valóságos lénnyel találkozni akar, annak magának is fénybe kell öltöznie, fényből valóvá kell válnia. Szét kell választania önmagában a fényt és az anyagot. Fénytestet kell magának teremtenie? Azt kell megalkotnia, amit az indiai jógi (a tantrikus jógi) gyémánttestnek nevez, és amit az európai alkimista csillagtestnek?
Nem felfoghatatlan csodáról van szó. Semmi sem személyesebb és valóságosabb a dantei szakrális szerelemnél, hiszen Dante Időtlen Énje eggyé is válhat az Égi Beatricével. Hasonlítható ehhez az eggyé váláshoz a földi szerelem legmagasztosabb pillanata? Hasonlítható, hiszen a leghétköznapibb szerelem-élmény is összeköti a két világot, a jelen idejű énünk és Időtlen Énünk világát. Kaput nyit minden valódi szerelem, az Ég kapuját.
Mondottuk: aki létezésének középpontját földi létében is áthelyezi Időtlen Énje középpontjába, az azzal az Időtlen Égi Asszonnyal találkozhat, aki az ő másik fele…
De mennyi még itt a megválaszolandó kérdés: Az androgün-mítosz, illetve az oldalborda-mítosz megtapasztalásáról van szó? Igen, amit Dante megtapasztal, az nem másra, mint az androgün-mítosz, illetve az oldalborda-mítosz elfelejtett valóságára emlékeztet. Így lehet, de hozzá kell tennünk, hogy az androgün-mítosz és az oldalborda-mítosz annak ellenére ellentmond egymásnak, hogy mindkettőnek valóban azonos az alapja.

Az androgün-mítosz és ellentéte: az oldalborda-mítosz
Az androgün-mítosz azt sugalmazza, hogy mind a férfi, mind a nő keresi a másik felét, és ha létezésének középpontját valóban sikerül földi létében is áthelyeznie Időtlen Énje középpontjába, akkor meg is találja, azaz amiképpen a férfi nemcsak saját Időtlen Énjét, hanem az Időtlen Égi Asszonyát is megtalálhatja az időt és a teret legyőzvén, azonképpen az asszony is – ha a beavatás által számára is megnyílik az Ég kapuja – megtalálhatja az Időtlen Égi Férjét. Mit sugalmaz ezzel szemben az oldalborda-mítosz? Azt sugalmazza, hogy csak a férfi találhatja meg az Időtlen Égi Asszonyát, a földi asszonynak hasonló lehetőség nem adatott meg… Megszületik így egy olyan ellentmondás, amely eléggé kérlelhetetlen és felfoghatatlan. Legalább két kérdés marad kérlelhetetlenül és felfoghatatlanul nyitva. Első: az Időtlen Égi Asszony miképpen lett időtlen és égi? Második: a földi asszony jelen idejű énjének miért nem áll módjában létezésének középpontját áthelyezni Időtlen Énje középpontjába, megteremtvén így a feltételeit Időtlen Égi Férje megtalálásának? Csak azért, mert ő lett a férfi oldalbordájából, és nem fordítva? A bibliai teremtéstörténetben a hangsúly még azon van, ami az androgün-mítosznak a lényege ("a kettő egy test lesz"), mindazonáltal éppen a középkori keresztény világban válik majdnem kizárólagosan férfi központúvá a szakrális szerelem. (Ezt a következtetést vonhatjuk le mind a forrásokból, mind a szakirodalomból, ám nem teljesen egyértelmű, amit sugalmaznak. A továbbiakban még visszatérünk az említett megkülönböztetés kérdéséhez, mégpedig az ellentmondás feloldásának reményében.)
Platón a fenti megkülönböztetést nem ismerte. Ő arról írt,10 hogy az emberi természet eredetileg nem olyan volt, mint az ő korában, hanem "egészen másféle. Először is az emberi nemek száma három volt, nem kettő, mint most, férfi és nő, hanem volt még egy harmadik is, amely egyesítette magában a kettőt, ennek csak a neve maradt ránk, ő maga eltűnt. Valamikor ugyanis az androgün (férfi-nő) külön nem volt, alakra és névre is, s egyenlő része volt mindkét nemből, a férfiból és a nőből; ma azonban csak csúfnév, semmi más." Az androgünok ereje és bátorsága "szörnyű volt, s gondolkozásuk nagyratörő", és lehetőségeikkel vissza is éltek, "az istenekkel is megpróbálkoztak, s amit Homérosz Ephialtészról és Ótoszról mond, az rájuk vonatkozik, hogy az égbe próbáltak fölmenni s ott rátámadni az istenekre." Zeusz aztán méltóképpen megbüntette az elbizakodottakat, kettévágván őket. "Kettő lett egyből, s most szüntelenül keresi ki-ki a maga másik felét." Ezért Erósznak "a teljesség vágyát és keresését hívjuk".
Így beszél Platón az androgün-mítoszról. Az androgün-mítoszról, mely nem azonos az oldalborda-mítosszal.
Bepillanthattunk Dante különös keresztény világába… És bár semmi sem áll távolabb Dantétól, mint a szakrális szerelem nagy kérdéseinek a leegyszerűsítése, az ellentmondást, amelyet az oldalborda-mítosz sugalmaz, ő sem oldja fel. Bizonnyal nem is tekintette ezt Dante feladatának, hiszen az Isteni színjáték – megállapítottuk fentebb is – nem Beatrice, hanem Dante beavatásáról szól: egy férfi beavatásáról a szakrális szerelem által. Ha Dante egy asszonynak a szakrális szerelem által való beavatásáról írt volna, akkor bizony méltóképpen válaszolnia kellett volna arra a kérdésre is, hogy mi az Égi Beatrice titka. Miképpen lett ő Fényből való, Fénybe öltözött Asszony, Időtlen, nem a mi időnkben és terünkben létező? Bizony, ha ő nem egyértelműen a jutalomképpen vagy különleges kegyelem által az Égi Világba felvitt Beatrice, hanem az is ő, akit a földi Beatrice Időtlen Énjeként azonosíthatunk, akkor fontos lenne többet tudnunk arról, miképpen vált azzá, aki…
De nem Dante az egyetlen a középkori, illetve a későbbi keresztény misztikusok között, aki az androgün-mítosz, illetve az oldalborda-mítosz nagy kérdéseit felveti. Julius Evola elsősorban J. J. Wirzre és Jakob Böhmére hivatkozik, amikor kimutatja a keresztény misztikában az androgün-mítosz és az oldalborda-mítosz ellentétét.11 Wirz szerint "Ádám Évát először mágikus képként nemzette (mondhatnánk: mint a saját vágya által kivetített lázas képet), melynek azután gondoskodott földi szubsztanciájáról; Isten pedig csak utoljára lépett közbe, hogy Évába is belelehelje az isteni szellemet, és igazi létet adjon neki, hogy azután a kettő (Ádám és Éva) egy legyen." Jakob Böhme pedig – Wirz mestere – Ádám bűnbeesését, bukását abban látja, hogy "szabadságával visszaélve az isteni világtól elszakadt, és – földiesülve, lefokozódva – a természet világába »képzelte bele« magát."
Evola viszont azt is felveti, hogy a keresztény misztika nagyjai számára az az ellentmondás, amelyet mi oly súlyosnak látunk, egyáltalán nem tűnhetett feloldhatatlannak. Az ő elképzeléseikben – írja Evola – "az isteni szűz tekintetében a női princípium jellegzetes kettéválasztásával találkozunk. A kezdetek osztatlan lénye »szent és rejtett házasságban« bensőleg egy volt »az égi szűz – Sophia – fénylő testével«; miután egyesült vele, érintkezhetett Istennel, és minden csodát végrehajthatott."12

Az indiai hagyomány is férfi-központúnak látszik, de az az ellentmondás, amelyre felhívtuk a figyelmet, az indiai szakrális szerelem világában mintha kevésbé bírna jelentőséggel. Mindazonáltal ha mégis feloldják, akkor – látni fogjuk – meglepő természetességgel oldják fel. Központi kérdés természetesen e különösen rejtélyes világban is "az őseredeti Androgin helyreállítása, a férfi és a nő összekapcsolása önnön lényünkben; egyszóval a minden teremtést megelőző teljesség visszaállítása".13 Csakhogy az indiai hagyományban az emberi nyomorúság "nem isteni büntetés, nem is valamilyen hajdani bűnbeesés, hanem a tudatlanság következménye, s nem is bármely tudatlanságé, hanem egyedül a szellem igazi természetét illetőé, vagyis azé, amely miatt összetévesztjük a szellemet a pszichomentális tapasztalattal, és »minőségeket«, állítmányokat tulajdonítunk a szellemnek, ennek az örök és autonóm elvnek; röviden metafizikai természetű tudatlanság következménye".14


tappansamara rovata (tappansamara.virtus.hu)
 

Még nincs hozzászólás.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
     

Átjáró MAGYAR NŐK oldalamra
MAGYAR NŐK 2 oldalamra
GYÓGYÍTÓ NAPJAIM, TANFOLYAMOK
http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287676854_82.gifZöldvonal-zöldtippek


Konyha rovat

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286787775_51.jpg

     
Nőkről nőknek,-női titkok
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286821722_40.jpg

     
Ősi titok tudók
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288277744_60.jpg

     
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288682157_06.jpg

     
Lelkünk- Temploma
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288169823_80.jpg

 

     
Lélek-patikája
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287051287_19.jpg

     
Párkapcsolat
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774826_37.jpg

     
Anyaság
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896243_08.jpg

     
Gyermekeink
     

     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896154_73.gif

     
- Gyermekpszichológia
     

http://aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289374763_33.jpg

     
A NŐ és a FÉRFI
     
Blog Plusz,- Vegyes rovat
Friss bejegyzések
2011.05.04. 18:07
2010.11.12. 21:36
2010.11.12. 21:13
2010.11.12. 21:07
2010.11.05. 16:00
2010.10.27. 13:23
2010.10.19. 17:21
2010.10.19. 17:18
2010.10.19. 17:03
Friss hozzászólások
     
Pontos idő
     
Hirdetőfal
     
Ahonnan látogatják az oldalt

 

     
Tartalom

Farmasi - Antiallergén szépségápolás, babaápolás, háztartási szerek, bio kozmetikumok    *****    Mit gondolsz a Valentin napról? Ünnepled? Felháborodsz? Ajándékozol? Posztoltál már róla? Mutasd meg!    *****    Versenyeznél? Építenél új portált? Milyen témában? Milyen nyeremény motiválna? A TE ötleteidre is kíváncsiak vagyunk!    *****    A karma megnyilvánulásai    *****    MARGOT ROBBIE HUNGARY! MARGOT ROBBIE AUSZTRÁL OSCAR JELÖLT SZÍNÉSZNÕ MAGYAR RAJONGÓI HONLAPJA! MARGOT ROBBIE HUNGARY!    *****    Lovak szerelmeseinket itt a helye! Tartozz te is közénk! KATT!KATT!KATT!MEGÉRI!KATT!KATT!KATT!    *****    Részletes személyiség és sors analízis,ajándék 3 év elõrejelzés,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid Katt!    *****    Születési horoszkóp + 3 éves elõrejelzés + biotérkép, 3000 Ft.Az ajándék,teljesen ingyenes konzultáció,rendeld meg KATT!    *****    Aktív videojáték honlap! Ingyen G-portál kreditek csak a készlet erejéig! Ne maradj ki te se belõle! Kattints ide! <3    *****    Kapható a VÖRÖS HÓ címû regény. Kaland és rejtély az örök fagy birodalmában. VÖRÖS HÓ. Részletek a weboldalon!    *****    Új letölthetõ olvasmányok:28 nap varázslatban A fénytest A kulcs A titok A tizedik felismerés A lélek anatómiája A csend    *****    Még nagyon az év elején járunk, most rendelj születési horoszkópot az ajándék 3 év elõrejelzés és ingyenes konzultáció!!    *****    Pánikenyhítõ poszt a Histórián. Superuser jelen. És TE merre jársz? Kattints!    *****    SIMONA | az Isten áldjon, Esperanza! Lolájának fõszereplésével | SIMONA | a jelenleg futó legsikeresebb argentin sorozat    *****    Marculábi cica tíz éves lett! Ünnepeljétek meg a születésnapját a Mesetárban Marculábis ujjbábokkal! Boldog szülinapot!    *****    ***Munkalehetõség! Magyarországról, Szlovákiából, Csehországból keresünk, MLM vezetõket és tanácsadókat! ***    *****    LÉGY A MAGAD ASZTROLÓGUSA! A tanulásod nálam az ASZTRO-suliban teljesen INGYENES! Fordulj hozzám bizalommal!    *****    Aktív Videojáték honlap!! Friss újdonság: Call of Duty: WWII és WoW: Battle for Azeroth!    *****    Legyél te is Farmasi tanácsadó! Antiallergén, természetes kozmetikumok, tisztítószerek. Keress vele pénzt otthonról!    *****    kattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkattkatt