aranyasszony

  Kedves Olvasók! Szeretettel várom Önöket a MAGYAR LEÁNYOK ASSZONYOK és a
MAGYAR NŐK2 oldalamra, ahol folytatom bejegyzéseimet, írásaimat.
Áldásos napokat kívánok Mindenkinek!
 

 

 

 

 

 

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286803856_40.gif

     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Köszöntelek
     
Hírlevél írásaimról
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     

http://www.magyarnok.eoldal.hu/img/picture/411/mariamagdolna.jpg

     
Megszentelt Női Tér
     
ÚJ ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
NŐI Erő

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288455552_09.jpg

 

     
Szakrális nő
     
Szív csakra - anya-gyermek kapcsolat

 

     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286794156_27.jpg

     
Fűben, fában orvosság,-Ősi gyógymódok
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288435872_10.jpg

     
Otthon melege- Lakáskultúra
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286775227_00.gif

     
- Ünnepek, események
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287052112_80.jpg

     
Mit tegyünk, hogy szépek legyünk
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055013_64.jpg

     
Divat
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055352_41.jpg

     
Süssünk, főzzünk
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055663_56.jpg

     
Kézimunka
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774602_58.jpg

     
Női praktikák
     

Járj piacra

Takaríts tisztítószerek nélkül

 


//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289807426_56.jpg

     
Húzz egy kártyát
     
Látogatók száma
Indulás: 2010-10-10
     
További oldalaim
     
- Anyaság- Születés- Teremtés

 
3. Telihold - Anyaság
Születés - teremtés

Teremtés

"Mikor pedig elvégezé Isten
hetednapon az õ munkáját, a melyet
alkotott vala, megszûnék a hetedik
napon minden munkájától , a melyet
alkotott vala."
Szent Biblia

Nincs új a nap allat. Nincs önálló, új gondolat, mindent megteremtett már az Örök Álmodó. A teremtés végtelen kettõs spirálban húzódik fejünk felett, talpunk alatt. Egyrészt véges, ahogy a Biblia is írja.
Elkészített mindent, s azóta finomítja mûvét az Egy. Másrészrõl folytonos a megteremtõdés, végtelenül kitárulkozó, kivetülõ gócpont. Minden gondolati aktivitás nélkül, magától megtörténõ teremtõdés, ahogy Osho is mondja, ahogy a "fû nõ magától".
A teremtést azonban magunk is mûveljük, gondolatainkban ez termékenyítõ folyamat. A vágy magok megtermékenyítése, csíráztatása. A gondolat, mint egy virág kinõ. A környezetünkben tükrözõdik a mentális folyamat terméke. Ám tudnunk kell a virág újabb magokat szór majd, vágy magokat, mely egy ugyanolyan természetû tettre sarkall.
Így a teremtés vágya véges-végtelen, megpihenésrõl szó sem lehet.

Kreativitás
"A múzsa a legijedõsebb szûzlány. Összerezzen, ha hangot hall, elsápad, ha kérdéseket szegezel neki, megpördül és eltûnik, ha kézzel illeted a ruháját."
Ray Bradbury: Hogyan tartsuk meg és tápláljuk a múzsát?
A teremtés egyfajta építõ folyamat. Sokszor "csupán" kreálás, a már ismert, meglévõ elemekbõl való újraalkotás. A kreatív gondolkodás tanulható készség, ám valamelyest velünk született adottság is.
A realitástól elrugaszkodó természet, az érzelmeiben túlfûtött egyén adománya. Ám a kreatív gondolkodás párja, a teremtõ erõ befogadására irányuló készség épp oly' fontos. A megnyílás, a befogadás nõi tulajdonság. Mégis mindannyiunké. Kétirányú jelenség. Az isteni energiák átengedése - egyfajta pórusaiban kitáguló szûrõnek lenni -, majd kiáradni, létrehozni ebbõl az energiából valamit, valami kézzelfoghatót.
Ez maga a teremtés, az univerzális energiák áramlásának követése, mégis paradox módon egyfajta ösztönszerû tudatosítása mozdulatlan önmagunkban.

Alkotás
"A lélek csak akkor történik meg,
amikor a mûvész eltûnik mûvészetében
- nem különálló többé."
Osho: Kreativitás
A férfi princípium maga az Alkotó. A kiáradó. Akítv, tevékeny, világos.
Ám a kreativitásra nem csak a férfiak képesek.
Az asszonyok az évezredek során az otthon védelmezõi, a házi tûzhely õrzõi, és a családi béke megteremtõi voltak. A mûvészet, a tudás a férfiak kezében összpontosultak. Mindössze a látnoki képességekhez, a mágikus tanításokhoz kapcsolódó tudás birtokosai lehettek asszonyok.
Az óskandináv kultúrában az asszonyok seidr mágiája - melyre a feleség Frigg tanítja meg Odint - a gyógyítás, tisztánlátás, védelmezés területét ölelte fel. Mára egyfajta egyesülés tapasztalható, az ideaszerûen pólusaira vált erõk egymás felé közelednek, sõt eggyéválni látszanak.
A romantika korában a mûvészetek - legyen szó festészetrõl, vagy az irodalom mestereirõl - ,már nem csak a felszín alatt, hanem kimondottan is összekapcsolódtak a látnoki képességekkel.
A kor szellemébõl áradó pátoszos túlfûtöttség, és végtelen áhítat a szabadság eszményképeként fogalmazódtak meg, mégis egy mélyebb értelmû elvnek feleltek meg. A kiszolgáltatottság nélküli szolgálatot célozták meg. A mûvész szolgája az isteni teremtõ erõnek, a kreativitásnak, amely által halad lényén, testén és lelkén egyaránt.
Ez önátadás, áldozat. Keze lenni az Egyetlennek, teremteni a Végtelen akarata szerint.
A gondolatok pedig ahogy megfogalmazódnak fejünkben megváltoztatják környezetünket, sõt, elkönyvelnek. A jövõ kialakulatlan, amorf zubogásából alkotunk valamit, ezáltal beírjuk azt a Sorsok Könyvébe.
Ez az Élet Krónikája. Öteleteink legyenek bár belsõek, kimondatlanok - és ne hozzanak változást a köröttünk tapasztalható valóságban - valahol megfogannak, s egy a fizikaitól eltérõ, elérhetetlen létezésben talán gyökeret is eresztenek.
 
Várandósság
"Válaszd el a Földet a Tûztõl a finomat a durvától nagy szorgalommal, és kitartással!"
Hermész Triszmegisztosz

Ahogy teremt a férfi, úgy gyúl a vágy a nõben is az alkotásra.
A kreatív energiák átengedése egy Befogadónak, egy nõ nemûnek nem okoz problémát, de újraformálni mindezt a tapasztalt erõkbõl már jóval bonyolultabb, sok energiát követelõ, konstruktív folyamat.
Teremteni annyi, mint eggyéválni Istennel. Megnyílni neki.
És nem csak a bennünk élõ, általunk elképzelt formájának. Ez a bizalom.
Átadni magunkat minden ismert és ismeretlen megnyilatkozásának.
Ha õ a Minden, féktelen, nagy erõ, akkor egyesülni vele annyi, mint megnyílni a Végtelennek. Le kell mondani testünk és lelkünk korlátairól, hogy mindez elférjen bennünk. Mint egy csatorna, amelyet mélyíteni, tágítani kell. Így történik ez a várandósság idején is.
Talán fájdalmas, talán valóban teher - terhesség.
Kitárulni a mindenségnek. Megnövekedik a has, ahogy növekedik az új élet. A bõr feszül, tágul és talán néha nem elég rugalmas, és striák jelennek meg rajta. Mégis a megfogant mag növekedni látszik.

Születés
"A szülésnek négy fázisa van: 1. Extázis bent. 2. Nincs kijárat (No exit). 3. Véres csata. 4. Extázis kint. …Minden kint-bol egy bent lesz. S egy kis ido után ebbol az extázis kint-bol, lesz az extázis bent, s akkor megint ki kell szabadulni. ……nem lehet eljutni a "no exit"-bol, az "extázis kint"-be a "véres csata" nélkül."

Feldmár András: A tudatállapotok szivárványa
A születés az addig dédelgetett világrahozása. Amit addig teremtettünk bemutatjuk, felvállaljuk a világ elõtt. Útjára bocsátjuk, pedig a miénk és féltjük õt a külvilág szélsõségeitõl. Mégis ha örökké a miénk maradna, vajon hogyan ismerhetnénk meg? A gyermek pocakunkban egy csodálatos lény, de szellemlény. Kezünkben tartva hús-vér valósággá válik.
El kell engednünk, s ez az elengedés olykor fájdalmas.
A szülés folyamata során mintha kitépnék terményünket.
Ám el kell õt engednünk, lemondani róla, hiszen õ is Isten, õ is csak az istené, senki másé nem lehet. Mi csak csatornák vagyunk, eggyé váltunk a Létezõvel. Hálájaként beavat a legnagyobb misztikus titokba, az õ varázslatába, a teremtésbe. Így lehet, hogy a régiek azt rebesgetik: a szülés beavatás.
Mind a születendõnek, egy elsõ lépcsõfok, mind az anyának. Kulcs, amely a titkok ajtaját nyitja.
A legelsõ hold-vérzés az elsõ kapu, a második önmagunk átadása másvalakinek.
A hamardik pedig a mindenség felé való megnyílás.
A várandósság és szülés tökéletessége. Az új élet a nõ fõ mûve.
Az Opus Magnum. Az anyaság spirituális beavatás, a létezés titkainak megértése.
Ez a nõiség kiteljesedése, a növekvõ Holdból a kikerekedõ Hold megélése. Ahogy a természetvallásokban egy istennõt három aspektusban tiszteltek, három különbözõ néven, úgy lelheti fel magában minden nõ a Hold három arcát. Innen már csak a lenyugvó, a Banya, az elmúló arculat következik.
"… aki VALÓBAN élni akar, annak minden pillanatban újjá kell születnie. A mostban élni egyet jelent azzal, hogy folyamatosan meghalunk a múlt számára."
Deepak Chopra
 
... innen csak, ahogy az Élet kereke forog, a Sorsnak rendje,
Fogyó Hold
...

lorien.uw.hu/noiseg.htm
 

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288455552_09.jpg

 

 

 

 

 

 

Még nincs hozzászólás.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
     

Átjáró MAGYAR NŐK oldalamra
MAGYAR NŐK 2 oldalamra
GYÓGYÍTÓ NAPJAIM, TANFOLYAMOK
//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287676854_82.gifZöldvonal-zöldtippek


Konyha rovat

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286787775_51.jpg

     
Nőkről nőknek,-női titkok
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286821722_40.jpg

     
Ősi titok tudók
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288277744_60.jpg

     
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288682157_06.jpg

     
Lelkünk- Temploma
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288169823_80.jpg

 

     
Lélek-patikája
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287051287_19.jpg

     
Párkapcsolat
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774826_37.jpg

     
Anyaság
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896243_08.jpg

     
Gyermekeink
     

     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896154_73.gif

     
- Gyermekpszichológia
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289374763_33.jpg

     
A NŐ és a FÉRFI
     
Blog Plusz,- Vegyes rovat
Friss bejegyzések
2011.05.04. 18:07
2010.11.12. 21:36
2010.11.12. 21:13
2010.11.12. 21:07
2010.11.05. 16:00
2010.10.27. 13:23
2010.10.19. 17:21
2010.10.19. 17:18
2010.10.19. 17:03
Friss hozzászólások
     
Pontos idő
     
Hirdetőfal
     
Ahonnan látogatják az oldalt

 

     
Tartalom

A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!    *****    Minimálbér és a garantált bérminimum összege 2019-ben    *****    Lépj be a lovak világába! Nevelj, versenyezz, szórakozz! Virtuális lónevelde, szerepjáték, olvasó sarok!    *****    Részletes születési horoszkóp, ajándék 3 év elõrejelzés, ingyenes konzultáció,tájékoztatás az oldalon! Rendeld meg most!    *****    A Világon egyetlen messengeren nézhetõ filmes oldal! NÉZZ FILMET FACEBOOK MESSENGEREN! Csatlakozz hozzánk!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Ayang - Avagy milyen is a világ az én szememmel    *****    KÉRDÕASZTROLÓGIA OKTATÁS AZT ALAPOKTÓL, SAJÁT TANULÁSI TEMPÓD SZERINT - CSAK ITT!    *****    Konyhatündér blog! Egészséges, gyorsan elkészíthetõ ételek. Recept blog    *****    Konyhatündér    *****    Nokedli lapja **** Családi magazin **** Minden ami érdekelhet 18-89 éves korodig ****    *****    Nokedli-lapja *** °_|_° *** Családi magazin *** --*** Mindenrõl olvashat itt ami érdekes lehet 18-98 évesig!! ******___******