aranyasszony

  Kedves Olvasók! Szeretettel várom Önöket a MAGYAR LEÁNYOK ASSZONYOK és a
MAGYAR NŐK2 oldalamra, ahol folytatom bejegyzéseimet, írásaimat.
Áldásos napokat kívánok Mindenkinek!
 

 

 

 

 

 

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286803856_40.gif

     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Köszöntelek
     
Hírlevél írásaimról
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     

http://www.magyarnok.eoldal.hu/img/picture/411/mariamagdolna.jpg

     
Megszentelt Női Tér
     
ÚJ ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
ÍRÁSAIM-KÖZVETÍTÉSEIM
     
NŐI Erő

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288455552_09.jpg

 

     
Szakrális nő
     
Szív csakra - anya-gyermek kapcsolat

 

     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286794156_27.jpg

     
Fűben, fában orvosság,-Ősi gyógymódok
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288435872_10.jpg

     
Otthon melege- Lakáskultúra
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286775227_00.gif

     
- Ünnepek, események
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287052112_80.jpg

     
Mit tegyünk, hogy szépek legyünk
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055013_64.jpg

     
Divat
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055352_41.jpg

     
Süssünk, főzzünk
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287055663_56.jpg

     
Kézimunka
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774602_58.jpg

     
Női praktikák
     

Járj piacra

Takaríts tisztítószerek nélkül

 


//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289807426_56.jpg

     
Húzz egy kártyát
     
Látogatók száma
Indulás: 2010-10-10
     
További oldalaim
     

 A Magyar Szakrális NŐ...

(részletek Czeke András  könyvéből)

A test - földi viszonyok között épp úgy nem hagyható figyelmen kívül, mint a lélek sem. Tehát a test, a lélek templomaként - igen is foglalja el végre méltó helyét nemiségünkben, de a Szellem vezérlete alatt.
Így a megvalósuló Test-Lélek-Szellem harmonikus EGYségben, a maga TELJESségével egyesülhet a JóIstennel, aki MAGA A SZERELEM !
A testi vágy „kielégülése” fizikai, - vagyis csak részleges -, ezért tökéletlen, és hiányérzettel, a befejezetlenség érzetével jár.
A testi szintre is lehozott lelki vágy a szerelem. Ez a lelki vágy azonban ÖRÖK SZELLEMI KÉSZTETÉS hatására keletkezik abban az emberben, aki „engedi élni” önnön Lelkét.
Vagyis röviden: életünk gyökeres változásainak része a szexusunkban bekövetkező változás is. Megköveteli tőlünk, hogy ebben is emelkedjünk, és magasabb szinten valósítsuk Önnön MAGunkat…
A „régit ” el kell engednünk, az újat pedig meg kell tanulnunk!
Embernek lenni annyit tesz, mint EGET és FÖLDET ÖSSZEKÖTNI.
Teremteni AZ égi Törvényt a földi Világban…
Ezt a feladatot azonban csak egyensúlyban lévő ember, vagyis EMBER tudja megcselekedni! Az egyensúly elnyerése földi létünkben férfi-nő egységre kerülése („egybe kel”) révén lehetséges.
Bolygónk emberisége most eredeti, szakrális működéséhez, de magasabb tudatszinten kell visszatérjen, amit a jelenleg gátolt NŐI ENERGIÁK, NŐI MŰKÖDÉS újbóli beindítása jelent!
Ezzel függ össze a jobb agyfélteke újbóli aktivizálása, és az emberi test energetikai működésének tudatos visszaállítása.
Magyarságunk abban áll, hogy mi ezt egyszerűbben tudjuk megvalósítani, mint bárki más a földön. Mi magyarok nyelvünkben hordozzuk az örök, egy (1) TUDÁST. Mert valamit 1 (egy) szerűen csinálni, annyit jelent nálunk, mint: ISTENI-en csinálni – mert magyarban „I” (1) az ISTEN!
Mi pedig nem vallásokban hisszük Őt, hanem mindennapjainkban „1-Őt-ÉLünk” Vele! EZ A TELJES EGYSÉG, a mi vallásunk, a mi hitünk a mi ÉLETünk!
Csak egy kiragadott példa álljon itt.
Amikor a Magyar Asszony, - NagyBoldogAsszony földi képében - minden péntek böjti napján, (egyedül nálunk magyaroknál böjt minden áldott hét pénteke) Vénusz napján, napkeltekor nekiáll családjának elkészíteni a kenyeret, – amelyet Krisztus testének, vagy ÉLET-nek neveznek és szentségként tisztelnek a magyarok – akkor a Krisztus tudat legszebb emlékezetéről tesz - tudva vagy nem tudatosan – tanúbizonyságot!
Szentelt IDŐben SZER-t tart. Íme:
A búza szem, amely magyarul szemet (testrész) IS jelent, s amelynek alakjai IS megegyeznek, - jelentésük a szakrális geometriában (lásd egyiptomi képírás) „FÉNY”. A magyar nép a búzát „ÉLET”-nek nevezi. Tessék rácsodálkozni! Mi az életet fényből valónak tudjuk, sőt, ezzel tápláljuk családunkat, méghozzá asszonyi feladatként! Ez az asszony azonban BOLDOG kell legyen!
A mag – mint férfi mag IS szerepel, vagyis az ÉLETet továbbvivő. Népi hagyományunk szerint Krisztus képét mutatja egyik oldalán. Másik oldalán - hosszában végigfutó behúzódása révén - Női nemi szervet IS formáz, - vagyis ÉLET KAPU-t!
Rengeteg FÉNY-t, a NAP (Krisztus) tüzét hordozza, vagyis férfi energiát.
És - mint Ozíriszt, a fény-hőst, akit szétdaraboltak - most ezt a magot nehéz kövek között megőrlik, porrá lesz!
Az  ÉLET halálra adatik…Halálában SZÍN-e elhagyja, elsápad, - fehér lesz. …ám kisvártatva FELTÁMAD!
A BoldogAsszony VÍZ-et ad hozzá. A víz a földi ÉLET, a NŐ-i minőség. Találkozván, csodálatos dolog történik! IGAZI FELTÁMADÁS! Haló poraiból a FÉNY, az ÉLET, a NAP, a TŰZ feltámad.
Mutatja az élet minden jelét: dagadni, NŐ-ni kezd, mint a HOLD,  KEL-ni kezd, mint a NAP! Színe is visszatér. BoldogAsszony pedig belegyúrja szíve minden szeretetét – családja iránt –, és vele Asszony-sága minden erejét, FöldAnya ÉLET-energiáját.
Ezzel megvalósítja a szakrális célt, az EGY-séget, a NAP-HOLD-at. Jobb és bal egységét, Férfi és Nő egységét, Yin és Yang egységét, Ida és Pingala egységét. A Földi ellentétek egységét ( túllép a dualitáson). A KERESZT HORIZONTÁLIS SZÁRÁT! A legősibb képi beszéd nyelvén. Szent titok!
A Magyar kenyér mindig KEREK! Majd megkereszteli - ősi nap-keresztet rajzol, karcol bele. Előbb vízzel megmosdatja – Szent-Lélektől való keresztelés – mint minket is, embereket szoktak, majd tűzzel, ősi Zoroasztriánus szokásunk szerint - a kemencében. Még Melkizedek rendelte így, akinek Krisztus is tanítványa volt. A Szent Szellemtől való keresztelés ez, a Pünkösd misztériuma!
ÍGY MEGVALÓSUL A TEST-LÉLEK-SZELLEM EGY (1) sége! Föld és Ég egysége ez. A KERESZT FÜGGŐLEGES SZÁRA!
EZZEL ETETI övéit NagyBoldogAsszony, - aki MINDEN MAGYAR ANYA!

 
 
EZ a mi JÓISTEN megVALLÁSUNK! Amely világosabb a NAP-nál!
 
 Üdvöz légy Mária,
Kegyelemmel teljes,
Az Úr van Teveled.
Áldott vagy Te az Asszonyok között,
és áldott a Te MÉH-ednek Gyümölcse,
a mi Urunk, Jézus!
Asszonyunk, SzűzMária, Istennek Szent Anyja,
Imádkozzál érettünk, gyermekeidért, Isten fiaiért és lányaiért,
most, és a betegség, a Kísértő, és a Halál felett aratott győzelmünk óráján!
 
Mottó: “Tanítottalak a ragyogásra, s elmondhatatlan sötétség a VAN.
Végtelen nyomorúságban sínylődnek. EZ tegyen Téged fáradhatatlanná!”

Válságban van Földi emberi rendszerünk, amit megszoktunk, amit örök-nek „hittünk”. Igen, hitünk mára erre a materiális létre korlátozódott. Ebben hiszünk! Foggal körömmel, szakadásig.... Ám a Teremtés ÖRÖK, nem lehet elrontani!
Ezt az akarnok emberi gőg, butaság, önzés és félelem által „elrontott” helyzetet csak a NŐ újra megjelenése tudja helyrehozni, a Teremtés Örök Rend-jébe visszaállítani. Mint mondám, hitünk materiális. Anyagelvű. Isten-nek nincs benne hely! Csakhogy MATER – azt jelenti: ANYA.
Isten ebben IS szelíd bölcsen humoros....
...A NŐ, mint dimenziókapu
Minden KAPU átjárót jelent két külön dimenzió, két külön Világ között. Mint minden kapun, két irányban lehet közlekedni rajta.

  • amikor lélek érkezik a „túl világ”-ról hozzánk, a földi világba, hogy testet öltve közénk, az emberek közösségébe jöjjön – és ehhez Anyát választ magának
  • amikor a lélek időlegesen ki akar szakadni ebből a földi világból, a test, az anyag szorításából, és szabadon akar ismét szárnyalni, abban a világban, ahonnan érkezett, az „öröklét honá”-ban – ehhez SZERET-Ő-t választ magának, hogy az EGYség állapotába kerülve ismét, androgyn legyen.
  • amikor a lélek –útját befejezve – kilép a földi létből, testét visszaadja az AnyaFöld-nek, lelkét pedig a segítő, „sirató” Asszonyok kísérik, vezetik át\vissza az öröklétbe
Ennek a „kapu”-nak az alakja, formája, igen beszédes. A MANDORLA-ról van szó, amelynek képi jelentése (képjel-jelkép): FÉNY, vagy ÉL-et.
 
Ez a mandula forma, amely akkor keletkezik geometriailag, amikor két szabályos kört részben egymásba tolunk. A közös átfedési terület adja a mandorlát. A Teremtést jeleníti meg: „a kettőből 3” méd mágus varázslata elevenedik ! Az Ember testén – amely Isten képére teremtetett – ilyen formát találunk a nemi szerv (Élet kapu) és a szemek (Fény kapu) esetében! Mivel a férfi nemi szerv kijárata IS ezt a formát mutatja, – ez úgyszintén Élet kapu, ahol is az Élet- Programot adó, hihetetlenül besűrűsödött Fény, a MAG lép az anyagi világba...

... Bolygónk emberisége most eredeti, szakrális működéséhez, de magasabb tudatszinten kell visszatérjen, amit a jelenleg gátolt NŐI ENERGIÁK, NŐI MŰKÖDÉS újbóli beindítása alapoz meg!
Ezzel függ össze a jobb agyfélteke újbóli aktivizálása, és az emberi test energetikai működésének tudatos visszaállítása.
 
...Íme a Szakrális NŐ titka:
  1. A Szakrális NŐ dimenzió KAPU Ég és Föld között.
  2. A Szakrális NŐ FöldAnya természetes energia-kicsatolója!
  3. A Szakrális NŐ Égi Anyánk földi megvalósítója.
  4. A Szakrális NŐ a Férfi Beavatója, mint Égi SZER-ető, és mint ilyen, nélkülözhetetlen a Férfi számára. A földi férfit az Ég felé emeli FöldAnya energiáit átadva, áttáplálva.
  5. A szakráls NŐ testisége -  a 8 őssejt, nemi szerve: csikló-méh 
  6. A szakrális NŐ lelkisége
  7. A szakrális NŐ szellemisége
 A csupa nagy betűvel leírt NŐ a szakrális nő-t jelenti, aki ÉL, azaz testi szintjén energetikailag működő, lélek szinten szabad, szellemi szinten pedig tudatos.
...Férfi és Nő szakrális működése is csak egymáshoz képest értelmezhető. A szakrális működés áldozatiságot-, annak vállalását jelenti, hogy nem csak Én vagyok, hanem MI vagyunk.

 

Dr. Czeke András (a könyv  megjelent, kapható a Püski KönyvesHázban) Minden jog fenntartva!

 

Forrás: www.naptemplom.eoldal.hu/cikkek/magyar-no/a-magyar-szakralis-no

 

 

 

 

 

 

Még nincs hozzászólás.
Csak regisztrált felhasználók írhatnak hozzászólást.
     

Átjáró MAGYAR NŐK oldalamra
MAGYAR NŐK 2 oldalamra
GYÓGYÍTÓ NAPJAIM, TANFOLYAMOK
//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287676854_82.gifZöldvonal-zöldtippek


Konyha rovat

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286787775_51.jpg

     
Nőkről nőknek,-női titkok
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286821722_40.jpg

     
Ősi titok tudók
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288277744_60.jpg

     
Társalgó
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288682157_06.jpg

     
Lelkünk- Temploma
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288169823_80.jpg

 

     
Lélek-patikája
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1287051287_19.jpg

     
Párkapcsolat
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1286774826_37.jpg

     
Anyaság
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896243_08.jpg

     
Gyermekeink
     

     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1288896154_73.gif

     
- Gyermekpszichológia
     

//aranyasszony.gportal.hu/portal/aranyasszony/image/gallery/1289374763_33.jpg

     
A NŐ és a FÉRFI
     
Blog Plusz,- Vegyes rovat
Friss bejegyzések
2011.05.04. 18:07
2010.11.12. 21:36
2010.11.12. 21:13
2010.11.12. 21:07
2010.11.05. 16:00
2010.10.27. 13:23
2010.10.19. 17:21
2010.10.19. 17:18
2010.10.19. 17:03
Friss hozzászólások
     
Pontos idő
     
Hirdetőfal
     
Ahonnan látogatják az oldalt

 

     
Tartalom

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!